Journal of Medical Council of Iran - مقایسه سطح پپتید C سرم در خانمهای مبتلا به فشار خون بالای دوران بارداری و خانمهای باردار با فشار خون طبیعی System Messages

:: اطلاعات ::

اشکال در فایل مقاله شماره 1245 از پایگاه Journal of Medical Council of Iran. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( jmciri@irimc.org ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی

Go to the site home