:: دوره 19، شماره 3 - ( مهر 1380 ) ::
جلد 19 شماره 3 صفحات 187-191 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر تکنیکهای تنفسی و آرامسازی عضلانی بر علایم وازوموتور در زنان یائسه
چکیده:   (2364 مشاهده)
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که با هدف بررسی اثر تکنیکهای تنفسی و آرامسازی عضلانی بر علایم وازوموتور در زنان یائسه مراجعه کننده به بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفته است. در این تحقیق نمونه ای به حجم 90 نفر بطور تصادفی از بین جامعه پژوهش انتخاب و در سه گروه شاهد، آرامسازی توام (تنفسی + آرامش پیشرونده عضلانی) قرار گرفتند.داده ها بوسیله پرسشنامه طی دو مرحله قبل و بعد از انجام تکنیکهای آرامسازی از واحدهای پژوهش جمع آوری گردید. مرحله دوم جمع آوری اطلاعات در دو گروه آزمون پس از 6-5 جلسه آموزشی و تمرین به فواصل یک روز در میان و ده روز تکرار تمرینات در منزل روزی 2 بار و یا بیشتر و به مدت 20-15 دقیقه توسط واحدهای پژوهش و درگروه شاهد 20 روز پس از مرحله اول صورت گرفته است و نتایج قبل و بعد از درمان در سه گروه با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری مجذور کای دو، آزمون دقیق فیشر، آزمون ویلکاکسون، آزمون مک نیمار،t زوج و t دانشجویی و آنالیز واریانس مورد برسی و مقایسه قرار گرفته است.نتایج حاصل از این بررسی بیانگر کاهش معنی داری در دفعات گرگرفتگی و سایر علایم شایع وازوموتور در دو گروه آزمون می باشد (P<0.01).
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۸۵/۶/۱۵


XML     Printدوره 19، شماره 3 - ( مهر 1380 ) برگشت به فهرست نسخه ها