:: دوره 39، شماره 4 - ( 1400 ) ::
جلد 39 شماره 4 صفحات 246-241 برگشت به فهرست نسخه ها
ویژگی های اجتماعی-جمعیتی جوانانِ شاکی پرونده های مداخلات پزشکی زیبایی
سیمین کاظمی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت،
چکیده:   (283 مشاهده)
چکیده
زمینه: با افزایش مداخله های پزشکی با هدف زیبایی، بخشی از پرونده های شکایت از قصور پزشکی نیز حول این موضوع تشکیل شده اند.  این مطالعه با هدف تعیین ویژگی های اجتماعی-جمعیتی جوانانِ  شاکی پرونده های قصور پزشکی در حوزه  مداخلات زیبایی انجام شد.
روش کار: جامعه آماری این مطالعه توصیفی-تحلیلی جوانان 18تا30 ساله ای بودند که مداخلات زیبایی انجام داده و درسال 1394 به علت نارضایتی از نتیجه مداخله در شورای حل اختلاف سازمان نظام پزشکی تهران علیه پزشک طرح شکایت کرده بودند. به شیوه تمام شماری 95 پرونده بررسی شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات اجتماعی-جمعیتی گردآوری و با نرم افزار SPSS نسخه 24 و آمار توصیفی شامل فراوانی و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها:  8/67 درصد از شاکیان پرونده ها زن و 2/32 درصد مرد؛ 7/70 درصد مجرد و 3/29 درصد متأهل بودند. 1/49 درصد از آنها پایگاه اقتصادی-اجتماعی پایین، 4/42 درصد پایگاه اقتصادی-اجتماعی متوسط و 5/8 درصد پایگاه اقتصادی-اجتماعی بالا داشتند. عمده جوانان مورد مطالعه (9/56 درصد) تحصیلات شان در سطح لیسانس بود. وضعیت تأهل و میزان تحصیلات با نارضایتی از مداخله زیبایی رابطه معنی داری داشتند(P<0.05).
نتیجهگیری: مطالعه نشان داد در میان جوانان شاکی پرونده های قصور پزشکی با موضوع مداخلات زیبایی، جنس مؤنث، مجرد، با تحصیلات لیسانس و  پایگاه اقتصادی-اجتماعی پایین بیشترین فراوانی را داشتند. شکایت از قصور پزشکی با موضوع مداخله زیبایی با وضعیت تأهل و میزان تحصیلات رابطه داشت.
 
واژه‌های کلیدی: مداخلات پزشکی زیبایی، قصور پزشکی، جوانان
متن کامل [PDF 277 kb]   (112 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 39، شماره 4 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها