Journal of medical council of iran

You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML تحلیل اتلاف در فرآیند درمان سرطان سینه بر پایه سلامت ناب و شبیه سازی

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر انجام آدنوتونسیلکتومی بر اشیاع اکسیژن خون شریانی در کودکان مبتلا به اختلالات تنفسی خواب

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی فراوانی کیفوز و اسکلیوز در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر تهران و بررسی تأثیر فعالیت‌ها ورزشی و وضعیت نشستن در بروز آن‌ها

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی توزیع علل شکایت بیماران از پزشکان و آرای صادره در پرونده‌های سازمان نظام پزشکی شهرستان سمنان در یک دوره ده ساله (1390-1380)

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه نحوه اندازه‌گیری فشار خون بیماران با استاندارد انجمن قلب آمریکا

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML عوامل مؤثر بر انتخاب پزشک توسط بیمار در شهر تهران

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مروری بر برنامه‌های ورزشی هوازی، قدرتی و موضعی مؤثر بر کاهش دور شکم

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML Tenecteplase داروی نجات‌دهنده جان یک بیمار مبتلا به ترومبوآمبولی وسیع ریه به دنبال عمل جراحی بای پاس عروق کرونری قلب

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue