Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 27, Number 1 (2009-3)


اهمیت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج
اهمیت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سندرم گورلین، گزارش یک مورد با پیگیری 18 ساله
سندرم گورلین، گزارش یک مورد با پیگیری 18 ساله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش مسمومیت بسیار شدید سرب در معتاد به مواد مخدر استنشاقی و خوراکی
گزارش مسمومیت بسیار شدید سرب در معتاد به مواد مخدر استنشاقی و خوراکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نوپدیدی و جهانگیری آنفلوانزای (A(H1N1 سال 2009
نوپدیدی و جهانگیری آنفلوانزای (A(H1N1 سال 2009
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مارگزیدگی در ایران:‌ تشخیص، پیشگیری، درمان
مارگزیدگی در ایران:‌ تشخیص، پیشگیری، درمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه رژیم آنتی بیوتیکی تک دوز قبل از عمل جراحی با رژیم سه دوز در پیشگیری از عفونت زخم آپاندیسیت حاد چرکی
مقایسه رژیم آنتی بیوتیکی تک دوز قبل از عمل جراحی با رژیم سه دوز در پیشگیری از عفونت زخم آپاندیسیت حاد چرکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه غلظت الکل خون قلب و ورید فمورال در اجساد
مقایسه غلظت الکل خون قلب و ورید فمورال در اجساد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات لاکتوباسیلوس کازئی بعنوان پربیوتیک بر روند رشد تومور در سرطان پستان موش BALB/c
اثرات لاکتوباسیلوس کازئی بعنوان پربیوتیک بر روند رشد تومور در سرطان پستان موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد دستگاه های سترون کننده بیمارستانی با روش بیولوژیک و عوامل موثر بر آن
بررسی عملکرد دستگاه های سترون کننده بیمارستانی با روش بیولوژیک و عوامل موثر بر آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد ماماهای شاغل در دفاتر کار در رابطه با رعایت استانداردهای حرفه ای و تاثیر آموزش و ارزیابی مداوم بر آنها در شیراز سال 1386
بررسی عملکرد ماماهای شاغل در دفاتر کار در رابطه با رعایت استانداردهای حرفه ای و تاثیر آموزش و ارزیابی مداوم بر آنها در شیراز سال 1386
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد بیمارستان آیت اله کاشانی بر اساس الگوی تعالی سازمانی بالدریج
ارزیابی عملکرد بیمارستان آیت اله کاشانی بر اساس الگوی تعالی سازمانی بالدریج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ناتوانیهای ناشی از آسیبهای مواد محترقه در مراسم چهارشنبه سوری تهران
بررسی ناتوانیهای ناشی از آسیبهای مواد محترقه در مراسم چهارشنبه سوری تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر هپاتیت B و C بر آنمی در بیماران همودیالیزی
بررسی اثر هپاتیت B و C بر آنمی در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چکیده انگلیسی بهار 1388
چکیده انگلیسی بهار 1388
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles