Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 29, Number 1 (2011-3)


اخلاق و حقوق پزشکی
اخلاق و حقوق پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عفونت های استرپتوکک های مهاجم گروه A
عفونت های استرپتوکک های مهاجم گروه A
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکسن آنفلوانزا تا 20 درصد خطر ابتلا به MI را می کاهد
واکسن آنفلوانزا تا 20 درصد خطر ابتلا به MI را می کاهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم معاینات پزشکی از داوطلبان ورود به رشته های علوم پزشکی و تخصصی
لزوم معاینات پزشکی از داوطلبان ورود به رشته های علوم پزشکی و تخصصی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی یک بیمار مبتلا به سندرم HELLP با بروز پس از ختم بارداری و پاسخ مطلوب به درمان با کورتیکواستروئید در بیمارستان بانک ملی ایران
معرفی یک بیمار مبتلا به سندرم HELLP با بروز پس از ختم بارداری و پاسخ مطلوب به درمان با کورتیکواستروئید در بیمارستان بانک ملی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر آمیب های آزادزی و اهمیت پزشکی آنها
مروری بر آمیب های آزادزی و اهمیت پزشکی آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سندرم روده تحریک پذیر: مروری بر تشخیص و درمان
سندرم روده تحریک پذیر: مروری بر تشخیص و درمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یافته های سونوگرافی از راه شکم لگنی در 200 بیمار دوشیزه زیر 40 سال با خونریزی غیرطبیعی رحمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز
یافته های سونوگرافی از راه شکم لگنی در 200 بیمار دوشیزه زیر 40 سال با خونریزی غیرطبیعی رحمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه انواع روش های بی دردی در زایمان بی درد بر فازهای زایمانی در بیمارستان نجمیه تهران
مقایسه انواع روش های بی دردی در زایمان بی درد بر فازهای زایمانی در بیمارستان نجمیه تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی هوازی تداومی و تناوبی منتخب بر ضربان قلب استراحت و دوره ریکاوری در دقایق 1، 2 و 3 بیماران POST CABG
مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی هوازی تداومی و تناوبی منتخب بر ضربان قلب استراحت و دوره ریکاوری در دقایق 1، 2 و 3 بیماران POST CABG
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثر تیزانیدین و گاباپنتین بر شاخص های همودینامیک حین عمل و بی دردی بعد از عمل بیماران تحت عمل جراحی شکستگی استخوان تیبیا
مقایسه اثر تیزانیدین و گاباپنتین بر شاخص های همودینامیک حین عمل و بی دردی بعد از عمل بیماران تحت عمل جراحی شکستگی استخوان تیبیا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بیماری سیلیاک در مبتلایان به بیماری کبد چرب غیر الکلی در شمال شرقی ایران
بررسی بیماری سیلیاک در مبتلایان به بیماری کبد چرب غیر الکلی در شمال شرقی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انجام تراکئوتومی اورژانس در بیماران مبتلا به تنگی نای به دنبال لوله گذاری، روشی نامطمئن و مخاطره آمیز
انجام تراکئوتومی اورژانس در بیماران مبتلا به تنگی نای به دنبال لوله گذاری، روشی نامطمئن و مخاطره آمیز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles