Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 32, Number 4 (2015-3)


Tenecteplase داروی نجات‌دهنده جان یک بیمار مبتلا به ترومبوآمبولی وسیع ریه به دنبال عمل جراحی بای پاس عروق کرونری قلب
Tenecteplase داروی نجات‌دهنده جان یک بیمار مبتلا به ترومبوآمبولی وسیع ریه به دنبال عمل جراحی بای پاس عروق کرونری قلب
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر برنامه‌های ورزشی هوازی، قدرتی و موضعی مؤثر بر کاهش دور شکم
مروری بر برنامه‌های ورزشی هوازی، قدرتی و موضعی مؤثر بر کاهش دور شکم
| [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر بر انتخاب پزشک توسط بیمار در شهر تهران
عوامل مؤثر بر انتخاب پزشک توسط بیمار در شهر تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه نحوه اندازه‌گیری فشار خون بیماران با استاندارد انجمن قلب آمریکا
مقایسه نحوه اندازه‌گیری فشار خون بیماران با استاندارد انجمن قلب آمریکا
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی توزیع علل شکایت بیماران از پزشکان و آرای صادره در پرونده‌های سازمان نظام پزشکی شهرستان سمنان در یک دوره ده ساله (1390-1380)
بررسی توزیع علل شکایت بیماران از پزشکان و آرای صادره در پرونده‌های سازمان نظام پزشکی شهرستان سمنان در یک دوره ده ساله (1390-1380)
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی کیفوز و اسکلیوز در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر تهران و بررسی تأثیر فعالیت‌ها ورزشی و وضعیت نشستن در بروز آن‌ها
بررسی فراوانی کیفوز و اسکلیوز در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر تهران و بررسی تأثیر فعالیت‌ها ورزشی و وضعیت نشستن در بروز آن‌ها
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر انجام آدنوتونسیلکتومی بر اشیاع اکسیژن خون شریانی در کودکان مبتلا به اختلالات تنفسی خواب
بررسی تأثیر انجام آدنوتونسیلکتومی بر اشیاع اکسیژن خون شریانی در کودکان مبتلا به اختلالات تنفسی خواب
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اتلاف در فرآیند درمان سرطان سینه بر پایه سلامت ناب و شبیه سازی
تحلیل اتلاف در فرآیند درمان سرطان سینه بر پایه سلامت ناب و شبیه سازی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles