Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 1, Number 4 (1970-12)


بیماریهایی که بوسیله پزشک بوجود میاید
بیماریهایی که بوسیله پزشک بوجود میاید
| [PDF-FA] | [XML] |

ناهنجاری های فک و صورت در اثر جراحی شکاف لب و کام
ناهنجاری های فک و صورت در اثر جراحی شکاف لب و کام
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص قلب ریوی مزمن با الکترو کاردیوگرافی
تشخیص قلب ریوی مزمن با الکترو کاردیوگرافی
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص و درمان نارسایی قلب در نوزادان
تشخیص و درمان نارسایی قلب در نوزادان
| [PDF-FA] | [XML] |

حساسیت به گرده گیاهان
حساسیت به گرده گیاهان
| [PDF-FA] | [XML] |

تشنج شیرخواران و درمان آن
تشنج شیرخواران و درمان آن
| [PDF-FA] | [XML] |

خالها
خالها
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش چشم پزشکی در طب عمومی
نقش چشم پزشکی در طب عمومی
| [PDF-FA] | [XML] |

اصول تازه و روشهای نوین درمان اسیب بیماران سیروزی
اصول تازه و روشهای نوین درمان اسیب بیماران سیروزی
| [PDF-FA] | [XML] |

انسداد روده به علت فتق در سوراخ بند آپاندیس
انسداد روده به علت فتق در سوراخ بند آپاندیس
| [PDF-FA] | [XML] |

مرگ در بیهوشی
مرگ در بیهوشی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی 120 مورد حاملگی خارج از رحم
بررسی 120 مورد حاملگی خارج از رحم
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص زودرس روان پزشکی در طب عمومی
تشخیص زودرس روان پزشکی در طب عمومی
| [PDF-FA] | [XML] |

تمارض و بهره برداری از حادثه
تمارض و بهره برداری از حادثه
| [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی چند درباره دانستنیها و درمان شوک و عفونت سوختگی
نکاتی چند درباره دانستنیها و درمان شوک و عفونت سوختگی
| [PDF-FA] | [XML] |

آیا رازی دانشمند عرب بوده است؟
آیا رازی دانشمند عرب بوده است؟
| [PDF-FA] | [XML] |

اشکالات درمان مصدومین حوادث رانندگی در تهران
اشکالات درمان مصدومین حوادث رانندگی در تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

به وضع انتقال خون بیاندیشیم
به وضع انتقال خون بیاندیشیم
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles