Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی-پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 4, Number 2 (1974-9)


فقدان فعالیت آنزیم هیپو گزانتین - گو آنین فسفوریبوزیل ترانسفر از سندرم لیش-نیهان
فقدان فعالیت آنزیم هیپو گزانتین - گو آنین فسفوریبوزیل ترانسفر از سندرم لیش-نیهان
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزش سنجش هورمون محرک تیروئید
ارزش سنجش هورمون محرک تیروئید
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی یکصد بیمار کاتتریسم شده
بررسی یکصد بیمار کاتتریسم شده
| [PDF-FA] | [XML] |

مننژیت چرکی عود کننده
مننژیت چرکی عود کننده
| [PDF-FA] | [XML] |

نظریات و تحقیقات برای یافتن عامل ویروسی در سرطانها
نظریات و تحقیقات برای یافتن عامل ویروسی در سرطانها
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان فصلی زکام علوفه((پولینوز)) با روش کادریاژ
درمان فصلی زکام علوفه((پولینوز)) با روش کادریاژ
| [PDF-FA] | [XML] |

دیسپلازی اسپوندیلواپی فیزر ارثی
دیسپلازی اسپوندیلواپی فیزر ارثی
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آنتی ژن استرالیا در هپاتیت ویروسی توسط میکرسکوپ فلوئورسنت
مطالعه آنتی ژن استرالیا در هپاتیت ویروسی توسط میکرسکوپ فلوئورسنت
| [PDF-FA] | [XML] |

روش نوین درمان تنگی مجرای خروجی بطن چپ
روش نوین درمان تنگی مجرای خروجی بطن چپ
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت و ارزش سیستر نو گرافی ایزوتوپیک
اهمیت و ارزش سیستر نو گرافی ایزوتوپیک
| [PDF-FA] | [XML] |

قرصهای ضد بارداری و افزایش فشار خون شریانی
قرصهای ضد بارداری و افزایش فشار خون شریانی
| [PDF-FA] | [XML] |

کارسینومای آندومتر و تومورهای با خاصیت ترشحی هورمون زنانه
کارسینومای آندومتر و تومورهای با خاصیت ترشحی هورمون زنانه
| [PDF-FA] | [XML] |

کودک ضرب دیده
کودک ضرب دیده
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی 1000 مورد صرع در ایران
بررسی 1000 مورد صرع در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

اطلاعاتی در مورد درمان آلودگیهای کرمی روده
اطلاعاتی در مورد درمان آلودگیهای کرمی روده
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles