Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 5, Number 4 (1976-11)


تحولات پزشکی و جراحی و دندانپزشکی در کشورهای اروپایی
تحولات پزشکی و جراحی و دندانپزشکی در کشورهای اروپایی
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش 865 مورد لارنگوسکپی مستقیم
گزارش 865 مورد لارنگوسکپی مستقیم
| [PDF-FA] | [XML] |

هماتوم جدار روده در اثر داروهای ضد انعقاد
هماتوم جدار روده در اثر داروهای ضد انعقاد
| [PDF-FA] | [XML] |

وفور فشار خون در رابطه با متغیرهای وزن، قد ، سن و جنس
وفور فشار خون در رابطه با متغیرهای وزن، قد ، سن و جنس
| [PDF-FA] | [XML] |

رواندرمانی گروهی و روانکاوی
رواندرمانی گروهی و روانکاوی
| [PDF-FA] | [XML] |

آسیبهای ریوی ناشی از مسمومیت با نفت در کودکان
آسیبهای ریوی ناشی از مسمومیت با نفت در کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص و درمان آمبولی چربی
تشخیص و درمان آمبولی چربی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقدار طبیعی مکمل (COMPLEMENT) در افراد سالم
بررسی مقدار طبیعی مکمل (COMPLEMENT) در افراد سالم
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش دو مورد هیدرو نفروز جالب
گزارش دو مورد هیدرو نفروز جالب
| [PDF-FA] | [XML] |

پیشرفت در شناخت عامل هپاتیت ویروسی B‏
پیشرفت در شناخت عامل هپاتیت ویروسی B‏
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان هیپر تیروئیدیسم با ید رادیو اکتیو
درمان هیپر تیروئیدیسم با ید رادیو اکتیو
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی یک مورد سندرم نفروتیک ناشی از نارسائی قلب
معرفی یک مورد سندرم نفروتیک ناشی از نارسائی قلب
| [PDF-FA] | [XML] |

ضربه های مغز
ضربه های مغز
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص و درمان آنوریسم آئورت بالارونده
تشخیص و درمان آنوریسم آئورت بالارونده
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد ((رتیکولوز))
گزارش یک مورد ((رتیکولوز))
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles