Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 8, Number 3 (1981-9)


پارگی وسیع کانال زایمانی در زایمان طبیعی***دکتر محسن قدوسی
پارگی وسیع کانال زایمانی در زایمان طبیعی***دکتر محسن قدوسی
| [PDF-FA] | [XML] |

هاری***دکتر هدایت-غلامرضا کتابی-جعفر دیار*
هاری***دکتر هدایت-غلامرضا کتابی-جعفر دیار*
| [PDF-FA] | [XML] |

برخی واکنش های دارویی***دکتر سید حسن میر مجلسی
برخی واکنش های دارویی***دکتر سید حسن میر مجلسی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیوند اندام***دکتر علی محمد میر فخرایی
پیوند اندام***دکتر علی محمد میر فخرایی
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان زگیل پوستی با محلول دی نیترو کلروبنزن***دکتر علی مومنی-دکتر منوچهر سدیفی*
درمان زگیل پوستی با محلول دی نیترو کلروبنزن***دکتر علی مومنی-دکتر منوچهر سدیفی*
| [PDF-FA] | [XML] |

سیروز کبدی کودکان در ایران***دکتر مرندیان -دکتر کبیری-دکتر لسانی-دکتر حقیقت-دکتر کوشانفر*
سیروز کبدی کودکان در ایران***دکتر مرندیان -دکتر کبیری-دکتر لسانی-دکتر حقیقت-دکتر کوشانفر*
| [PDF-FA] | [XML] |

کلروکین در درمان آرتریت روماتوئید***دکتر رضا مقتدر*
کلروکین در درمان آرتریت روماتوئید***دکتر رضا مقتدر*
| [PDF-FA] | [XML] |

تحقیق درباره حساسیت باسیل سل انسانی نسبت به داروهای ضد سل***دکتر محمدی-نوروزی زاده- آزاد-پاچناری*
تحقیق درباره حساسیت باسیل سل انسانی نسبت به داروهای ضد سل***دکتر محمدی-نوروزی زاده- آزاد-پاچناری*
| [PDF-FA] | [XML] |

مسئله ای بنام امتحان تخصصی در رشته های پزشکی***دکتر رضا قریب
مسئله ای بنام امتحان تخصصی در رشته های پزشکی***دکتر رضا قریب
| [PDF-FA] | [XML] |

سندروم پوسیدگی دندانهای شیری ناشی از تغذیه کودک بوسیله بطری شیر و پستانک***دکتر فرخ عرفان
سندروم پوسیدگی دندانهای شیری ناشی از تغذیه کودک بوسیله بطری شیر و پستانک***دکتر فرخ عرفان
| [PDF-FA] | [XML] |

عفونت مادرزادی سیتو مگالو ویروس***دکتر حقیقت- دکتر خاتمی-دکتر مرندیان-دکتر لسانی-دکتر رخشان-دکتر دانیال زاده
عفونت مادرزادی سیتو مگالو ویروس***دکتر حقیقت- دکتر خاتمی-دکتر مرندیان-دکتر لسانی-دکتر رخشان-دکتر دانیال زاده
| [PDF-FA] | [XML] |

چربیها- رژیم غذایی و بیماریهای عروق کرونر***دکتر بیژن جهانگیری-دکتر تورج زاهدی*
چربیها- رژیم غذایی و بیماریهای عروق کرونر***دکتر بیژن جهانگیری-دکتر تورج زاهدی*
| [PDF-FA] | [XML] |

بروموکریپتین در درمان آکرومگالی هیپرپرولاکتینمی و پارکینسونیسم***دکتر مرتضی ثمینی-دکتر جواد فرید*
بروموکریپتین در درمان آکرومگالی هیپرپرولاکتینمی و پارکینسونیسم***دکتر مرتضی ثمینی-دکتر جواد فرید*
| [PDF-FA] | [XML] |

پارگی وسیع کانال زایمانی در زایمان طبیعی***دکتر محسن قدوسی
پارگی وسیع کانال زایمانی در زایمان طبیعی***دکتر محسن قدوسی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles