مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/11 | 
مجله علمی پژوهشی
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
صاحب امتیاز: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول: دکتر محمدرئیس زاده
سـردبیـر: دکتر بابک شکارچی


هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
دکتر ناصر ابراهیمی دریانی، دکترمحمد جواد احسانی اردکانی، دکتر شاهین آخوندزاده، دکتر باقراردشیرلاریجانی، دکتر اسماعیل ایدنی، دکتر علی بیرجندی نژاد، دکتر غلامرضا پورمند، دکتر عباس پوستی، دکتر معصومه جورجانی، دکتر مصطفی جابر انصاری، دکتر محمد تقی جغتایی، دکتر بهروز جلیلی فرشی، دکترعباسعلی جوادی، دکتر علی اکبر حق دوست ، دکتر علی حائری، دکتر ایرج حریرچی، دکتر عبدالحمید حسابی، دکتر سید جلیل حسینی، دکتر مهرداد حق ازلی، دکتر آرش خجسته، دکتر ایرج خسرونیا، دکتر محمدتقی خورسندیآشتیانی، دکتر احمدرضا دهپور،دکتر سید سجاد رضوی، دکتر فرزانه رحیمی، دکتر علیرضا زالی، دکتر محمدرضا زالی، دکتر افشین زرقی، دکتر فرخ سعیدی، دکترمحمود شیرزاد، دکتر شاهین شادنیا، دکتر سیدشهاب الدین صدر، دکتر مرتضی صانعی طاهری ، دکتر بیژن صدری زاده، دکتر سیاوش صحت، دکتر سید امیرمحسن ضیائی، دکتر پرویز طوسی، دکتر زهره طبیب زاده، دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر محمد عبدالهی، دکتر فریدون عزیزی، دکترمحمدحسین عزیزی، دکتر یحیی عقیقی، دکتر ایرج فاضل، دکتر علی فتاحی، دکتر محمدحسن قدیانی، دکتر پیام کبیری، دکتر محمدمهدی گویا، دکتر مینو محرز، دکتر کاظم محمد، دکتر سید علیرضا مرندی، دکتر فرشته معتمدی، دکتر مصطفی معین، دکتر رضا ملک زاده، دکتر ولی اله محرابی، دکتر اعظم السادات موسوی، دکترعلی پاشا میثمی، دکتر فریدون نوحی، دکتر احمدعلی نوربالا، دکتر محمدرضا نوروزی، دکتر محمد وجگانی

مدیر علمی: دکتر ماکان صدر
مدیر اجرایی: دکتر غزال گل علیزاده
کارشناس روش تحقیق و آمار :دکتر عباس رحیمی فروشانی
ویراستار خلاصه انگلیسی مقالات: دکتر هاله کوثری
صفحهآرا: الهه چراغی
مسؤول امور اداری و سایت مجله: مینا اخوان
— این مجله در داده بانکهای پزشکی CINAHL ،IMEMR ،CAB Abstracts ،Global Health، بانک اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
(www.SID.ir) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (www.ISC.gov.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (www.magiran.com) نمایه
می
گردد.
— تأمین منابع مالی برای چاپ و انتشار این نشریه برعهده سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.
— هرگونه استفاده از مطالب نشریه بدون ذکر منبع ممنوع است.
— براساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نگارندگان مقالات مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، امتیاز ارتقای علمی پژوهشی تعلق می گیرد.
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران:
http://jmciri.ir/find-1.41.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب