مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/11 | 
مجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نشریه رسمی این سازمان و متعلق به جامعه پزشکی ایران است که هدف از انتشار آن بالا بردن سطح دانش پزشکان سراسر کشور و پژوهشگران وابسته به رشته پزشکی همچنین آشنا ساختن آنها با حاصل پژوهش و تحقیق و سایر تحولات نوین علم پزشکی میباشد.
این فصلنامه دربرگیرنده کلیه موضوعات علمی پژوهشی و تخصصی در زمینه علوم پزشکی برای مخاطبین خود یعنی جامعه بزرگ پزشکی و کلیه دستاندرکاران امور سلامت کشور می باشد. مهمترین اولویت این نشریه انتشار پژوهشهای مربوط به نظام سلامت و بهداشت کشور میباشد و هدف از انتشار آن آموزش و به روز رسانی اطلاعات مخاطبین نسبت به وضعیت سلامتی، چالشها و رفع مشکلات مربوط به بهداشت به ویژه با توجه به وضعیت بومی کشور میباشد.
در این راستا کمک به تهیه و تدوین راهنمای بیماری و درمان Guidelines بر اساس وضعیت سلامتی در کشور، اهتمام نسبت به پژوهشهای اخلاق پزشکی، بررسی مشکلات توسعه دانش و آموزش در زمینههای مهم سلامت از اهداف ویژه آن میباشد. این نشریه آمادگی خود را برای دریافت مقالات اساتید، دانشپژوهان و نویسندگان محترم در قالبهای مقالات تحقیقی اصیل                     Original article، مروری Review article، گزارش مورد Case report و نامه به سردبیر Letter to editor اعلام میدارد.
امید است با مشارکت اساتید و پژوهشگران گرامی، این فصلنامه بتواند جایگاه مهمی را در ارتقا سطح علمی و پژوهشی جامعه پزشکی فراهم نماید.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران:
http://jmciri.ir/find.php?item=1.42.17.fa
برگشت به اصل مطلب