مجله علمی-پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای نویسندگان

مجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نشریه رسمی این سازمان و متعلق به جامعه پزشکی ایران است که هدف از انتشار آن بالا  بردن سطح دانش پزشکان سراسر کشور و پژوهشگران وابسته به رشته پزشکی همچنین آشنا ساختن آنها با حاصل پژوهش و تحقیق و سایر تحولات نوین علم پزشکی  و آشنایی  با مسائل صنفی و طرح آزادانه چالش های تشخیصی درمانی و صنفی اجرائی می‌باشد.
از اساتید، دانش‌پژوهان و نویسندگان محترم تقاضا دارد، مقالات ارسالی خویش را جهت ارایه به مجله با توجه به نکات زیر تنظیم و تدوین نمایندو لازم به ذکر است عدم رعایت این نکات منجر به برگرداندن سریع مقاله (rapid rejection) خواهد گردید .
ارسال یک مقاله به منزله عدم انتشار آن در گذشته (به جز به صورت یک چکیده مقاله یا بخشی از یک کنفرانس منتشرشده و یا پایان نامه تحصیلی)، عدم ارسال همزمان به مجلات دیگر، موافقت تمامی نویسندگان و کلیه کسانی که به‌طور مستقیم یا ضمنی به‌هرنحوی مسئولیتی در اجرای کار داشته‌اند و عدم انتشار آن در آینده در جاهای دیگر به همان فرم و زبان، بدون اجازه کتبی از ناشر در صورت پذیرش می‌باشد.
مقالات باید با رعایت کامل آئین نگارش فارسی نوشته شده و از به کاربردن کلمات خارجی که معادل مناسبی در زبان فارسی دارند اجتناب شود. در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح یا مناسب نباشد، می‌توان با حروف فارسی از آوانویسی استفاده و اصل واژه لاتین داخل پرانتز یا زیرنویس نگاشته شود.

 1. انواع مقالات:
مقالات قابل پذیرش در مجله توانبخشی شامل موارد زیر می‌باشد:
۱۱  مقالات اصیل پژوهشی که گزارش علمی از مطالعات تحقیقی اصیل می‌باشند. این مقالات شامل چکیده (فارسی و انگلیسی) مقدمه، روش کار ، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، ملاحظات اخلاقی (شامل کد اخلاق IRCT و یا کد اخلاق کشوری از دانشگاه و .... ) و مراجع به روش ونکور می‌باشند. تعداد کلمات در این مقالات معمولا بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلمه و تعداد مراجع معمولا بین ۲۰ تا ۱۰۰ و  واژگان کلیدی بین ۳ تا ۵ عدد Mesh Word (فارسی و انگلیسی) می باشد.
۱۲  مقالات مروری که در برگیرنده کلیه مطالعات انجام شده در یک موضوع جدید علمی هستند. این مقالات معمولاً از سوی تحریریه از اساتید ذیصلاح درخواست می‌شوند، اما مقالات مروری غیر درخواستی درصورتی که موضوعات آنها مناسب با اولویت مجله باشند و از سوی اساتید برجسته و ماهری که در زمینه موضوع مربوطه دارای تجارب تحقیقاتی متعدد و جایگاه متمایزی هستند ارسال شود، پذیرفته خواهد شد.  این مقالات معمولا حدود ۶۰۰۰ یا بیشتر می باشد .
این مقالات شامل چکیده، مقدمه، روش بررسی (این بخش شامل روشهای جستجو و دستیابی به کلیه مراجع و مآخذ مرتبط و تعداد هریک از انواع در دسترس همانند کتاب، مجله، سایت و .. در زمینه موضوع مقاله می‌باشد که نویسنده از کلیه موارد مورد اشاره، تعداد منتخب هریک از انواع که در انتهای مقاله ارائه نموده، ذکر می‌نماید)، بحث، نتیجه‌گیری ، ملاحطات اخلاقی،  واژگان کلیدی ۴-۶ عدد Mesh Word (فارسی و انگلیسی) و مراجع  به روش ونکور و حداقل ۱۰۰ مرجع می باشد.
۱۳  مقالات گزارش مورد که قاعدتا باید یک مورد جالب، نادر و استثنایی و یا مورد شایع بالینی ولی با تظاهر غیر عادی و آموزنده باشد . این مقالات شامل چکیده ، مقدمه، معرفی مورد، بحث ، ملاحظات اخلاقی و مراجع معمولا ۲۰ ۱۰ مرجع و به روش ونکور می‌باشد. ضمیمه نمودن ۴-۱ عکس، گزارش پاتولوژی، آزمایشگاه و ارزیابی‌های تصویر برداری و ... و همچنین رضایت نامه بیمار و یا آدرس و تلفن مورد «محفوظ نزد مجله» در صورت لزوم به همراه مقاله الزامی می‌باشد.
۱۴  مقالات گزارش کوتاه که شامل شرحی از یک پیشرفت علمی معنادار از تحقیقات در حال انجام و تکمیل در زمینه توانبخشی بوده و داده‌های مختصرتری نسبت به مقالات اصیل پژوهشی در بردارند. این مقالات باید شامل چکیده (فارسی و انگلیسی که الزام به سازمان یافته بودن آن است)، مقدمه، موضوع، بحث ، ملاحظات اخلاقی و مراجع به روش ونکور باشند.
۱۵  نامه به سردبیر شامل نظر و نوشته خواننده مجله در باره یکی از مقالات منتشر شده در این مجله می‌باشد. لکن در بعضی موارد چنانچه نویسنده بخواهد مطلبی را جهت طرح در جامعه علمی و یا اطلاع‌رسانی به خوانندگان، به دفتر مجله ارسال نماید؛ می‌تواند از این نوع مقاله استفاده کند. این مقالات شامل چکیده، اصل مقاله ، موضوع مقاله و درصورت لزوم کلیدواژه است .

 ۲. تنظیم مقاله:
۱-۲ تعداد کلمات:
مقاله ارسالی بدون احتساب چکیده‌ها، جداول، نمودارها، تصاویر و فهرست مراجع با تعداد کلمات مجاز برای هریک از انواع مقالات فوق الذکر باشد و در قالب ۲۰۰۷ Word (doc) با فاصله۱۵/۱ سانتی متر و حداقل ۲٫۵ سانتی‌متر حاشیه از هر طرف تایپ شده باشد. برای متن فارسی از قلم «B Nazanin» وبرای متن لاتین از قلم «Times New Roman» استفاده شود.

۲-۲ اندازه و قلم نگارش:
اندازه قلم به‌ترتیب ذیل تنظیم گردد:
 • در صفحه اول (عنوان)، عنوان فارسی و انگلیسی با قلم ضخیم (Bold) و اندازه ۱۶؛ نام نویسنده(گان) با قلم ضخیم و اندازه ۱۴؛ مشخصات نویسنده(گان) با اندازه ۱۲ معمولی و شماره‌گذاری شده (نویسنده مسئول با * مشخص شود). برای ارجاع به توضیحات در مورد هر نویسنده از عدد به‌صورت سوپراسکریپت (Super Script) استفاده شود.
 • صفحه دوم و سوم (چکیده‌ها)، عنوان فارسی مطابق قبل، متن فارسی با اندازه ۱۲ قلم «B Nazanin»  و عناوین چکیده (هدف، روش بررسی و ) قلم ضخیم (Bold) و با اندازه ۱۲ تنظیم گردد.
 • جداول با قلم «B Nazanin»  با اندازه ۱۲، پانویس‌ها با قلم «B Nazanin»  ۱۰ تنظیم گردد.  نمودارها با قلم «B Nazanin»  و با اندازه حداقل ۸ و حداکثر ۱۲ باشد.
 • مراجع با قلم «Times New Roman»  و با اندازه ۱۲ باشد .
 
۳-۲ محتویات مقاله:
 • صفحه اول (عنوان) مقاله:
در این صفحه عنوان کامل مقاله و عنوان مختصر مقاله ( حداکثر در ۳ کلمه )، اطلاعات تمامی نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی ، بالاترین مقطع و رشته تحصیلی، دانشگاه یا سازمان متبوع و رتبه هیئت علمی ( استاد، دانشیار، استادیار، دانشجو و یا محقق یا پست سازمانی ) به فارسی و انگلیسی به همراه تلفن در دسترس، نمابر و یا پست الکترونیک و برای نویسنده مسئول ذکر آدرس ORCID ضروری است
 • صفحه دوم ( چکیده انگلیسی) مقاله:
دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد و در ۳۵۰- ۳۰۰ کلمه و بصورت سازمان یافته و متشکل از بخش‌های (Background & Objectives)، روش‌کار (Subjects & Methods)، یافته‌ها (Results)، نتیجه‌گیری (Conclusion)،  کلیدواژه ها (Key Words)  در ۵-۳ کلمه Mesh word  باشد.
 • صفحه سوم (چکیده فارسی) مقاله:
ابتدا عنوان کامل مقاله و سپس چکیده سازمان یافته، شامل حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۳۵۰کلمه و مشتمل بر  بخش‌های مقدمه ، روش بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلیدواژه ها که دقیقاً منعکس کننده اهم مطالب مقاله است؛ وارد شود. در روش بررسی چکیده، متد تحقیق، نوع نمونه‌گیری و جامعه آماری مربوطه، ابزارهای پژوهش و متغیرهای مورد بررسی و روش‌های تحلیل آماری داده‌ها مشخصاً نام برده شوند. همچنین در یافته‌های چکیده مقادیر دقیق احتمال (P–Value) حاصل از تحلیل‌های آماری ذکر شوند.در بخش کلیدواژه ها از در ۵-۳ کلمه Mesh word  باشد.
 • صفحه چهارم (اصل مقاله ):
مقاله در دو نسخه «کامل» و «بدون نام » تنظیم و به صورت الکترونیک ارسال گردد. دقت گردد نسخه «بدون نام » مقاله فاقد «نام و مشخصات نویسندگان» و «تشکر و قدردانی» است. 
باید بصورت ساختارمند و بر حسب نوع مقاله شامل موارد زیر باشد.
 • مقدمه: خلاصه‌ای از تعاریف، اصول، تئوری‌ها و بیان مسئله و سپس مروری از پیشینه تحقیق، مجهولات به‌جا مانده از تحقیقات قبلی، دلایل لزوم مطالعه و هدف مطالعه را شامل می‌شود. دقت گردد در این بخش نباید به داده‌ها و نتیجه‌گیری پژوهش اشاره شود
 • روش بررسی:  باید دقیقاً  نوع تحقیق ( توصیفی یا تحلیلی و آینده نگر یا گذشته نگر )، روش کار، آزمایش یا مداخله را مورد اشاره قرارداده و نوع و متد تحقیق، جامعه آماری، نمونه‌ها و نحوه انتخاب آنها، معیارهای ورود و خروج و متغیرهای پایه‌ای مربوطه که مورد لحاظ بوده‌اند، موضوعات آزمایشگاهی، متغیرهای مورد بررسی و ابزارهای سنجش بکار رفته و روایی و پایایی آنها را مشخصاً ذکر نماید. چنانچه دستگاهی مورد استفاده قرار گرفته است، نام و آدرس کارخانه سازنده داخل پرانتز ذکر شود. چنانچه متد و روش به‌کار رفته قبلاً اثبات شده و استاندارد است، به مراجع مربوطه اشاره شود، ولی در صورت جدید بودن روش اجرا، اطلاعات کافی در حدی که برای دیگران نیز قابل انجام و تکرار باشد لازم است. در صورتی که دارویی به‌کار رفته است، نام ژنریک، مقدار و نحوه تجویز آن، همچنین جنسیت و میانگین و انحراف معیار سن بیماران لازم است و اگر پرسشنامه ای برای بار اول استفاده شده است valid & reliable شده باشد. اگر ملاحظات اخلاقی لحاظ شده نیز باید ذکر شوند. از جمله کسب رضایت آگاهانه از کلیه کسانی که اطلاعاتی از آنها اخذ و یا مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، شامل افراد بزرگسال شرکت‌کننده و یا والدین یا قیم قانونی افراد نابالغ. ذکر نام اختصاصی سازمان، ارگان یا کمیسیونی که طرح را بررسی و مورد موافقت یا حمایت قرار داده‌ است. مطابقت روش‌های نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی با راهنمای بهداشتی انستیتو ملی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی توسط انسان و روش‌های آماری به‌کار رفته و بسته نرم‌افزاری مربوطه نیز در انتهای این بخش بیان شود.( البته در مقالات اصیل پژوهشی ذکر کد ثبت IRCCT یا کد اخلاقی اخذ شده از دانشگاه محل خدمت مربوطه ضروری است ) 
 • یافته ها : مشتمل بر توضیحات اطلاعات بدست آمده تحقیق به‌صورت متن، جداول و یا نمودارها است  و نباید جداول و نمودارها تکراری باشد . مقدار احتمال (P–Value) در تحلیل‌های آماری انجام شده باید دقیقاً بیان شوند. چنانچه در مطالعه، دو یا چند گروه از نظر متغیر یا متغیرهایی، یا اثرات مداخله‌ای مورد مقایسه قرار گرفته‌اند، ، ابتدای یافته‌ها جدولی جهت مقایسه گروهها از نظر متغیرهای پایه‌ای و زمینه‌ای مؤثر بر متغیرهای مورد بررسی و مشخصات دموگرافیک، مشتمل بر میانگین و انحراف معیار در متغیرهای کمی و فراوانی و درصد در متغیرهای کیفی و مقدار دقیق احتمال (P–value) به‌دست آمده از مقایسه آنها با روش‌های آماری متناسب ارائه شود که نشان‌دهنده عدم اختلاف معنادار دو گروه و یکسان بودن آنها در این متغیرها باشد.
 • بحث: به مقایسه یافته‌های حاصل از تحقیق انجام شده با سایر تحقیقات انجام شده قبلی از منظر تفاوت‌ها و تشابهات بین آنها پرداخته و در تأیید یا دلایل تفاوت بین آنها استدلال شود. جزئیات یافته‌های حاصل از این تحقیق و همچنین تحقیقات قبلی نباید تکرار شوند. در انتها باید به درست یا غلط بودن فرضیه و هدف تحقیق و یا ناکافی بودن ادله حاصل در اخذ نتیجه قطعی رهنمون شود.
 • نتیجه گیری: نتیجه و برآیند نهایی و قطعی تحقیق را بیان می کند .
 • تشکر و قدردانی: تمامی کسانی که معیارهای لازم جهت حضور در بین نویسندگان را نداشته ولی به نوعی در انجام تحقیق مشارکت داشته‌اند، شامل ارائه کمکهای تکنیکی، فنی و نوشتاری و یا گروه‌ها و دپارتمان‌های علمی همراهی‌کننده، همچنین حمایت‌کننده‌های مالی و تهیه‌کنندگان مواد و لوازم مصرفی در این بخش مورد تشکر و سپاس قرار می‌گیرند.
 • ملاحظات اخلاقی: شامل ذکر مواردی همچون کسب رضایت آگاهانه از کلیه کسانی که اطلاعاتی از آنها اخذ و یا مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، رعایت اصول اخلاقی در کار آزمایشگاهی و کار آماری و در مقالات اصیل پژوهشی ذکر کد ثبت IRCCT یا کد اخلاقی اخذ شده از دانشگاه محل خدمت مربوطه ضروری است .
 • بهره‌مندی و منافع سایرین: نویسندگان باید ضمن قدردانی، هرگونه مراجع مالی و تأمین اعتبار انجام تحقیق را بیان داشته و به هرگونه رخداد و اثر احتمالی و بالقوه بر منافع دیگران در اثر نتایج تحقیق همچون کسب منفعت و درآمد یا پرداخت هزینه یا دارایی سهام و مشترکین آن در یک سازمان که ممکن است متعاقب چاپ مقاله منتفع یا متضرر شوند اشاره نمایند. اظهار اثر متناقض و دوگانه نفع و ضرر چاپ مقاله برای برخی،‌ منجر به عدم چاپ آن نخواهد بود، ولی لازم است که مسئولین مجله از آن آگاه باشند.
 • ضمائم:  مشتمل بر جداول ، نمودارها و تصاویر استفاده شده در متن مقاله با مشخصات زیر است. ازم به ذکر است . در صورت اخذ نمودار، تصویر و یا جدول از منبعی دیگر، ضمن ارجاع، مطابق قوانین مربوط به حق نشر اقدام گردد. جایگذاری اشکال و نمودارها مطابق جداول انجام شود.
 • جداول : جدول ها به ترتیب استفاده شده در متن و با ذکر شماره و عنوان جدول در بالای آن ذکر گردد . از ارسال عکس جداول بپرهیزید. جداول از طریق ابزار جدول‌سازی نرم‌افزار واژه‌پرداز  word تهیه گردد. جهت نگارش مطالب در جداول بایستی راست به چپ تنظیم گردد. هر جدول  در یک صفحه مجزا وارد شود. در صورت پشت سر هم قرار گرفتن چند جدول، جداول زیر هم به ترتیب شماره قرار می‌گیرند.
 • تصاویر: در تعداد محدود و حداکثر ۶ تصویر با کیفیت بالا، در صفحات جداگانه به صورت JPEG  با کیفیت بالا (رزولوشن ۶۰۰ DPI) بوده و به‌صورت رنگی ارسال و موضوعات توضیحی لازم در مورد تصاویر، به‌صورت زیرنگاشت جدول ذکر شود.
 • نمودارها: عنوان نمودارها در زیر آنها قرار گرفته و فقط در صورتی که اطلاعات جدید و اضافه‌تری از جداول و یا توضیحات متن ارائه می‌کنند ارسال شوند؛ در کلیه نمودارها و تصاویر حروف، اعداد و نمادها باید به فارسی، واضح و به اندازه‌ای باشد که پس از چاپ خوانا باشند
نکته : واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها فقط موارد استاندارد قابل استفاده می‌باشد و به هیچ وجه در عنوان و چکیده‌ها نباید مورد استفاده قرار گیرند. عبارت کامل هر یک از واژه‌های اختصاری در اولین مرتبه استفاده آنها در متن باید مورد اشاره قرار گیرد، مگر اینکه یک واحد استاندارد اندازه‌گیری باشد.
 • مراجع: تمامی مقالات باید دارای مراجع مستند، صحیح و مرتبط باشند و نویسنده باید از صحیح بودن آنها مطمئن باشد. از آنجا که بررسی صحت و سقم مراجع توسط هیئت تحریریه و داوران به‌طور کامل مقدور نیست، لذا مسئولیت این موضوع به‌عهده نویسنده مسئول مقاله بوده و به‌منظور کاهش خطاهای احتمالی لازم است تا قبل از ارسال مجدداً چک شوند. ذکر مراجع در قالب ونکور و تمامی مراجع باید انگلیسی باشند و اگر مرجع فارسی استفاده شده است ترجمه و در انتها (Persian) ذکر شود. 

۳ . نامه درخواست نشر:
هر مقاله ارسالی به دفتر مجله نظام پزشکی باید همراه یک نامه شامل موارد ذیل باشد که به امضای همه نویسندگان رسیده باشد:
 • اطلاعات مربوط به انتشار قبلی مقاله به هر صورت (اعم از کنگره، و ) و حتما تأیید عدم ارسال همزمان به مجلات دیگر آورده شود.
 • محتوای مقاله به تأیید تمام نویسندگان رسیده باشد.
 • نویسنده مسئول (و در صورت نیاز نویسنده رابط) معرفی شود.
 • ترتیب نام نویسندگان به تأیید همه رسیده باشد.
 • کلیه حقوق مؤلف و نشر محتوای مقاله به مجله علمی پژوهشی نظام پزشکی واگذار می گردد.


۴ . نحوه نگارش مراجع
 ۱-۴ اصول کلی
مراجع با ابزارهای منبع‌نویسی نظیر EndNote نوشته شوند. مراجع مورد استناد براساس روش ونکور در انتهای مقاله به‌ترتیب ارجاع و استفاده در متن تنظیم، مرتب و شماره‌گذاری و در متن فقط به شماره آنها داخل پرانتز اشاره شود.
نوشته‌های شخصی و غیر رسمی و اطلاعات منتشر نشده از قبیل مقالاتی که تحت ارزیابی بوده و هنوز پذیرفته نشده‌اند و پایان نامه‌ها نباید به‌عنوان مرجع استفاده شوند.
۲-۴ اصول مرجع نویسی
۱-۲-۴ مرجع فارسی

مراجع فارسی به‌کار رفته نیز باید به انگلیسی نوشته شوند. به این منظور پس از ذکر نام نویسندگان، عنوان مقاله یا کتاب یا ... به انگلیسی نوشته شده و کلمه Persian داخل پرانتز در انتهای آن ذکر گردد .

مثال :

Hasani H, Mardi S, Mardi P. [Unilateral anterior non-granulomatous uveitis as COVID-۱۹ complication]. Alborz University Med J ۲۰۲۲;۱۱(۴):۴۱۰-۴. (Persian)

۲-۲-۴ مرجع مجله
 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) (از نفر پنجم به بعد نام سایر نویسندگان با واژه et al. جایگزین شود). عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله (مطابق لیست منتشره سالانه نام‌های اختصاری مجلات در ایندکس مدیکوس) و یا عنوان کامل مجله (در مورد مجلاتی که در ایندکس مدیکوس نمایه نیستند). سال انتشار؛ دوره(شماره):صفحات انتخابی.

مثال :

Janmohamed K, Walter N, Nyhan K, Khoshnood K, Tucker JD, Sangngam N, et al. Interventions to mitigate COVID-۱۹ misinformation: a systematic review and meta-analysis. J Health Commun ۲۰۲۱;۲۶(۱۲):۸۴۶-۵۷

۳-۲-۴مرجع کتاب
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان).عنوان کتاب. نوبت ویرایش. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار، صفحات انتخابی [ابتدا عبارت «pp:» وارد شود].

مثال :

Matata BM, Elahi MM. Oxidative stress : a focus on cardiovascular disease pathogensis. Hauppauge, N.Y.: Nova Science; ۲۰۱۰, pp: ۲۱۶۲۲۸.

۴-۲-۴مرجع فصلی از یک کتاب
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) فصل. عنوان فصل. آوردن عبارت «In»:نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) کتاب. عنوان کتاب. نوبت ویرایش. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. صفحات انتخابی (ابتدا عبارت «pp:» وارد شود).

مثال :

Landsberg L, Young JB. Pheochromocytoma. In: Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, et al., editors. Harison ; principles of internal medicine. ۱۴ ed. New York: McGraw-Hill; ۱۹۹۸. pp: ۲۰۵۷۶۰

۵-۲-۴ مرجع ازکتاب ترجمه شده به زبان فارسی
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان کتاب. نام خانوادگی و حرف اول نام مترجم (مترجمین). درج عبارت «(Persian translator)» نوبت ویرایش. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار، صفحات انتخابی (ابتدا عبارت «pp:» وارد شود).

مثال :

Deepak S. Principles of Manual Therapy (A Manual Therapy Approach to Musculoskeletal Dysfunction). Akbari M, Arab AM,Karimi N, Moghadam Salimi M. (Persian translator) first edition. Tehran: University of social welfare and rehabilitation sciences; ۲۰۰۷, pp: ۳۳۵۱

۶-۲-۴ مرجع مجله الکترونیک
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان مقاله. مخفف عنوان نشریه الکترونیکی. ذکر نوع رسانه داخل کروشه که در مورد مجله الکترونیک [serial online/serial on the Internet] می‌باشد. سال و ماه نشر [تاریخ دسترسی به‌صورت کامل که با کلمه «cited» شروع می‌شود]؛ شماره جلد یا دوره (شماره نشریه): عبارت «Available from»: آدرس اینترنتی دسترسی.

مثال:

Morse SS. Factors in the Emergence of Infectious Diseases. Emerg Infect Dis [serial on the Internet]. ۱۹۹۵ [cited ۲۰۱۰ July ۷ ۲۰۱۰]; ۱(۱): Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol۱no۱/morse.htm.

۷-۲-۴ مرجع استناد به سایت
 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان مقاله (یا صفحه وب) [عبارت انگلیسی «Internet»]. سال و ماه و روز ایجاد صفحه [تاریخ دسترسی به‌صورت کامل که با کلمه «cited» شروع می‌شود]؛ عبارت «Available from»: آدرس دسترسی به سایت.

مثال :

۱۵ Free Tools for Web-based Collaboration [Internet]. ۲۰۱۰ Nov ۱۰ [cited ۲۰۱۰ Nov ۱۰];Available from: http://sixrevisions.com/tools/۱۵-free-tools-for-web-based-collaboration.


۵. مراحل ارزیابی:
 تمامی مقالات بدون نام نویسندگان توسط حداقل۳ داور که از سوی هیئت تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد. چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، جهت چاپ در نوبت انتشار قرار داده خواهد شد .

۶. ویرایش نهایی:
 یک نسخه pdf از نسخه آخر و آماده چاپ مقاله ، جهت قرائت و ویرایش نهایی به منظور پرهیز از هرگونه اشتباه احتمالی، برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد که باید در حداکثر ۴۸ ساعت توسط ایشان بررسی و ضمن مشخص کردن اصلاحات احتمالی مجدداً به مجله عودت داده شود و پس از آن اعمال هیچگونه تغییری ممکن نخواهد بود.

۷ . ارائه پذیرش نهایی(acceptance) مقاله
ارائه پذیرش نهایی مقاله تنها پس از ارسال نسخه نهایی proof pdf و آمادگی برای انتشار در شمار درحال انتشار میسر است و قبل از آن داده نخواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران:
http://jmciri.ir/find-1.48.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب