:: دوره 37، شماره 2 - ( تابستان 98 1398 ) ::
جلد 37 شماره 2 صفحات 102-109 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت بیمه سلامت مبتلایان به اختلالات روانی
نویسنده مسئول دکتر امیراشکان نصیری پور، دکتر عزت اله گل علیزاده، علی کمیلی، سید جمال الدین طبیبی، محمود محمودی مجدآبادی فراهانی
چکیده:   (388 مشاهده)
زمینه: شناسایی متغیرهای مهم و‌‌ کاربردی در ارائه پوشش خدمات سلامت و کاربرد آنها در نظام سلامت روان، میتواند به بهبود شاخصهای بهداشتی مرتبط با این خدمات کمک نماید. این مطالعه با هدف طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه تعیین عوامل موثر بر مدیریت بیمه سلامت مبتلایان به اختلالات روانی صورت پذیرفت.
روش کار: این پژوهش از نوع مطالعات اکتشافی و با اهداف کاربردی است. جامعه هدف این مطالعه برای ساخت پرسشنامه، شامل خبرگان، مجریان نظام بیمه سلامت کشور و متخصصین در زمینه اختلالات روانی بودند. در نهایت 10 نفر بصورت نمونهگیری گلوله برفی بهعنوان نمونه تعیین شدند. پس از بررسی مطالعات تطبیقی و استفاده از روش دلفی، الگوی مدل مفهومی طراحی شد. برای بررسی روایی محتوا از شاخصهای CVR و CVI براساس نظرات خبرگان استفاده شد. برای تأیید روایی سازه نیز یک مطالعه مقطعی در سال 1397 با جامعه هدف شامل تمامی افراد شاغل در حوزه بیمههای سلامت دولتی و خصوصی و متخصصین در حوزه بیماران مبتلا به اختلالات روانی اجرا شد و درنهایت 470 نمونه برای تعیین روایی سازه به روش در دسترس به دست آمد. برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.
یافتهها: مدل الگوی مفهومی براساس مطالعات تطبیقی و روش دلفی شامل 6 سازه و در مجموع 40 گویه به دست آمد. شاخص CVR در تمامی سوالات بیش از مقدار 62/0 و شاخص CVI کل پرسشنامه نیز به میزان 89/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز ساختار ریاضی مدل عاملی را همانند الگوی مفهومی از پرسشنامه ساخته شده، تایید کرد. پایایی کل پرسشنامه نیز 931/0 به دست آمد.
نتیجهگیری: با توجه به این که پرسشنامه به دست آمده از متغیرهای مؤثر بر مدیریت بیمه سلامت مبتلایان به اختلالات روانی مورد تایید قرار گرفت، لذا می توان از این پرسشنامه جهت ارتقای ارائه خدمات و بهبود سطح رضایتمندی بیماران مبتلا به اختلالات روانی استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: اختلالات روانی، بیمه سلامت، اعتبارسنجی، پرسشنامه
متن کامل [PDF 399 kb]   (113 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۸/۷/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۸/۷/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲۱


XML   English Abstract   Printدوره 37، شماره 2 - ( تابستان 98 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها