Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 30, Number 4 (2012-12)


اخلاق و حقوق پزشکی
اخلاق و حقوق پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات امگا 3 در افزایش حافظه گروه بالغین جوان و سالم
اثرات امگا 3 در افزایش حافظه گروه بالغین جوان و سالم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اینترنت و اطلاعات ناقص پزشکی بیماران (نامه به سردبیر)
اینترنت و اطلاعات ناقص پزشکی بیماران (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های پرداخت حق الزحمه پزشکان عمومی در دنیا: مروری ساختاریافته بر مستندات بین المللی
روش های پرداخت حق الزحمه پزشکان عمومی در دنیا: مروری ساختاریافته بر مستندات بین المللی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع عفونت ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع 1 (HTLV؛-1) در ایران؛ یک مطالعه مروری
شیوع عفونت ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع 1 (HTLV؛-1) در ایران؛ یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علایم بالینی در مبتلایان به سل ریوی و ارتباط آن با زمان تاخیر در تشخیص و درمان آن در استان کردستان
بررسی علایم بالینی در مبتلایان به سل ریوی و ارتباط آن با زمان تاخیر در تشخیص و درمان آن در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان آگاهی از ایدز و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سال آخر دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شهر تهران در سال تحصیلی 90-1389
بررسی میزان آگاهی از ایدز و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سال آخر دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شهر تهران در سال تحصیلی 90-1389
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه بین یافته های رادیولوژی و بالینی در تشخیص شکستگی بینی
مقایسه بین یافته های رادیولوژی و بالینی در تشخیص شکستگی بینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر برنامه درمانی فیزیوتراپی مبتنی بر آموزش و آماده سازی عضلات کف لگن بر علائم یبوست عملکردی مزمن
تاثیر برنامه درمانی فیزیوتراپی مبتنی بر آموزش و آماده سازی عضلات کف لگن بر علائم یبوست عملکردی مزمن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فاکتورهای زمینه ای و محیطی ایجاد کننده بیماری سل
بررسی فاکتورهای زمینه ای و محیطی ایجاد کننده بیماری سل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی سلامت روان مادران با بارداری پرخطر و کم خطر
ارزیابی سلامت روان مادران با بارداری پرخطر و کم خطر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles