Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی-پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 1, Number 3 (1970-9)


بهبود بیمار مبتلا به کهیر مزمن پس از کشیدن دندان-ستوز و آلکالوزمتا بولیک در یک بیمار دیابتی-راشیتیسم ناشی از کمبود ویتامین d
بهبود بیمار مبتلا به کهیر مزمن پس از کشیدن دندان-ستوز و آلکالوزمتا بولیک در یک بیمار دیابتی-راشیتیسم ناشی از کمبود ویتامین d
| [XML] |

فوریتهای پزشکی و داروهای ضد انعقاد
فوریتهای پزشکی و داروهای ضد انعقاد
| [XML] |

سپتی سمی باکتروئید-مطالعات انجام شده در 25 بیمار عفونی و جراحی
سپتی سمی باکتروئید-مطالعات انجام شده در 25 بیمار عفونی و جراحی
| [PDF-FA] | [XML] |

اعتیاد
اعتیاد
| [PDF-FA] | [XML] |

اثر ورزش درمانی همراه با داروهای ضد انعقاد در انفارکتوس میوکارد
اثر ورزش درمانی همراه با داروهای ضد انعقاد در انفارکتوس میوکارد
| [PDF-FA] | [XML] |

رادیوتراپی در درمان لنفومای بد خیم
رادیوتراپی در درمان لنفومای بد خیم
| [PDF-FA] | [XML] |

پانکراتیت حاد هموراژیک
پانکراتیت حاد هموراژیک
| [PDF-FA] | [XML] |

مشکلات درمانی آکنه
مشکلات درمانی آکنه
| [PDF-FA] | [XML] |

اجسام خارق العاده ای که در معده یافت گردیده است
اجسام خارق العاده ای که در معده یافت گردیده است
| [PDF-FA] | [XML] |

آسیب های ضربه ای در صورت کودکان و عوارض آن
آسیب های ضربه ای در صورت کودکان و عوارض آن
| [PDF-FA] | [XML] |

درد
درد
| [PDF-FA] | [XML] |

توکسوپلاسموز
توکسوپلاسموز
| [PDF-FA] | [XML] |

سخنی چند پیرامون آیین پزشکی
سخنی چند پیرامون آیین پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماری و فلسفه آن
بیماری و فلسفه آن
| [PDF-FA] | [XML] |

انتظارات متقابل جامعه و پزشک
انتظارات متقابل جامعه و پزشک
| [PDF-FA] | [XML] |

اشتباهات پزشکی
اشتباهات پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles