Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 30, Number 2 (2012-6)


لطفا وقتی چاقو را زمین می گذارید قلم به دست بگیرید (نامه به سردبیر)
لطفا وقتی چاقو را زمین می گذارید قلم به دست بگیرید (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مننژیوم بسیار بزرگ و مهاجم شیار بویایی در یک کودک 13 ساله (گزارش موردی)
مننژیوم بسیار بزرگ و مهاجم شیار بویایی در یک کودک 13 ساله (گزارش موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درمان های دارویی دردهای نروپاتیک (مقاله مروری)
درمان های دارویی دردهای نروپاتیک (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان ابتدایی در شهرستان های استان تهران
شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان ابتدایی در شهرستان های استان تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اپیدمیولوژیک و برخی ویژگی های معتادان تزریقی بستری در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع)
اپیدمیولوژیک و برخی ویژگی های معتادان تزریقی بستری در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر وضعیت آرنج بر قدرت گرفتن دست
اثر وضعیت آرنج بر قدرت گرفتن دست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی
اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مارکرهای آسیب اکسیداتیو پروتئین ها و لیپیدها در بیماران مبتلا به کاتاراکت پیری
مارکرهای آسیب اکسیداتیو پروتئین ها و لیپیدها در بیماران مبتلا به کاتاراکت پیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حفاظت از آسیب سلول های مویی ناشی از صدا در حلزون گوش خوکچه های هندی آماده سازی شده
حفاظت از آسیب سلول های مویی ناشی از صدا در حلزون گوش خوکچه های هندی آماده سازی شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نحوه عملکرد جراحان ارتوپد، نسبت به درمان استئوپروز در بیماران مبتلا به شکستگی های استئوپروتیک
نحوه عملکرد جراحان ارتوپد، نسبت به درمان استئوپروز در بیماران مبتلا به شکستگی های استئوپروتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles